Kjøpsvilkår

Hvordan bytter/returnerer jeg på en vare?

 

Ønsker du å returnere en vare må du sende varen som skal byttes i retur å bestille den nye varen du ønsker på nytt. Vi krediterer varen du sender i retur når vi mottar den, kunde dekker selv returfrakt. Har du betalt med Paypal kan de dekke dette for deg, men det må tas direkte med Paypal. For å returnere en vare er det fint om du legger ved faktura eller pakkseddel, enten den som fulgte med varen eller printe ut en ny fra nettbutikken på Min konto. Du skal da innen en til to virkedager få tilbakemelding fra oss. Varer som blir sendt i oppkrav vil ikke bli hentet.

 

Hvilke rettigheter har jeg som kunde om jeg ønsker å returnere en vare?

I henhold til angrerettloven av 21.des. Nr.105 2000, har du rett til å heve kjøpet uten å oppgi noen grunn, innen 14 dager etter kjøpet. Dette forutsetter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selgeren ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

 

Du må gi melding til oss dersom angreretten benyttes. Dersom du vil benytte deg av angreretten, må varen være ubrukt, i original stand, i original uskadet emballasje og ikke teipet. Bruk en eske eller en pose utenpå originalemballansjen. 

Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ingen formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selgeren å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, om den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

 

Reklamasjon


I henhold til Norsk lovgivning må all reklamasjon meldes innen 14 dager fra mottagelse av varen.

Noen av produktene kan repareres lokalt, men i noen tilfeller må vi benytte oss av anledningen til å returnere produktet til produsent. Vi må da i disse tilfellene berope oss muligheten til å beholde produktet i en lengre periode.

Skulle varen ikke være mulig å reparere, vil vi i levere nytt produkt i tilsvarende kvalitet. Skulle det formodning ikke finnes tilsvarende produkt tilgjengelig, vil vi kreditere varen, og kunden vil da få pengene tilbake.

Vi anbefaler at du bruker Posten sin Norgespakke når du sender varer i retur. Dette gir deg mulighet til å spore pakken i etterkant. Varer som blir sendt tilbake med andre metoder sendes på eget ansvar.

Retur som blir sendt tilbake med postoppkrav vil ikke bli hentet.